Opleidingsprogramma en kosten

De Nationale Opleiding MediaCoach duurt 3 maanden, bestaat uit 10 sessies van 3,5 uur en vindt plaats op een centrale locatie in Nederland, meestal in Utrecht. Elk kwartaal start een nieuwe opleiding op woensdagmiddag. Tevens wordt de opleiding regelmatig op locatie georganiseerd op uitnodiging van verschillende organisaties. Het programma wordt daarbij op aanvraag aangepast aan specifieke doelgroepen. De kosten voor de opleiding zijn vastgesteld op 1.795,- euro, exclusief studiematerialen á 95 euro (schriftelijk, online, interactief en bijeenkomsten), examen (eventueel eenmalig herexamen) en certificaat, maar exclusief de boeken op de verplichte vakliteratuurlijst (geraamde kosten 65 euro, maar deze boeken zijn ook te leen in de meeste bibliotheken).

Jaarlijks terugkomprogramma

Op verzoek van de Europese Commissie en op basis van de snelle mediaontwikkelingen is er gezorgd voor continu bijscholing van gecertificeerde Nationaal MediaCoaches. Nationaal MediaCoaches nemen dan ook deel aan een jaarlijks terugkomprogramma, dat recht geeft op jaarlijkse verlenging van het certificaat. Het terugkomprogramma bestaat uit een congresdagen in het voorjaar. In het najaar worden er regionale terugkomdagen georganiseerd welke in de maanden september, oktober en november plaatsvinden.

Certificaat Nationaal MediaCoach

Het programma wordt afgesloten met een examen dat wanneer het succesvol wordt afgerond, recht geeft op het officiële Nationaal MediaCoach Certificaat. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel.

Studiebelasting

Studenten aan de Nationale Opleiding MediaCoach besteden gemiddeld tussen de 5 en 7 uur per week aan lezen, studeren en het maken van thuisopdrachten. Tijdens de opleiding wordt door de studenten thuis gewerkt aan het opstellen van een professioneel ‘beleidsplan mediawijsheid’, waarmee zij na de opleiding direct aan de slag kunnen in de praktijk.