Terugkomprogramma Nationale Opleiding MediaCoach

DSC01979Elk jaar nemen gecertifceerde MediaCoaches deel aan het terugkomprogramma, dat recht geeft op jaarlijkse verlenging van het Nationaal MediaCoach certificaat. 

Het jaarlijkse terugkomprogramma bestaat uit 2 terugkommiddagen. Je neemt 1 keer in het voorjaar en 1 keer in najaar deel. De terugkommiddagen vinden online en op locatie plaats tussen 13.00 en 16.00 uur en tussen 18.00 - 21.00 uur (alleen online).

De kosten per terugkomdag bedragen: E 175,00.  

Deelname aan de terugkomdagen is een voorwaarde voor verlenging van jouw officiele Nationaal MediaCoach certificaat. 

 • Voorjaar: terugkomprogramma Nationaal MediaCoach voorjaar

 • Najaar: regionaal, terugkomprogramma Nationaal MediaCoach najaar

 • Je kunt kiezen het offline of online bijwonen, zie de paarse link rechts op de site.

 • Activering: door voobereiding door de deelnemers, quizzen, polls, interactieve en vakgroep-opdrachten, kijkopdrachten bij video's, betrokken docenten en sprekers. 

 • Elke online bijeenkomst bestaat uit maximaal 35 deelnemers.

 • Uitzondering qua aantallen is de fysieke terugkomdag die altijd in Utrecht plaatsvindt in de Aristo zalen.

 • Na elke bijeenkomst wordt je gevraagd het online evaluatie formulier (waarbij je aangeeft hoe je de nieuwe vakkennis vertaalt voor jouw vakgebied) in te vullen die we gebruiken als input en feed forward, geheel volgens de NRTO en CRKBO richtlijnen. 

 • Bereid je goed voor: bekijk de literatuur, voer de opdrachten uit, bekijk de documentaires met begeleidende kijkopdrachten. 

 • Na aanmelding krijg je de bevestigingsmail. Jouw factuur geldt als bevestiging van deelname, deze wordt aan jouw betalende opdrachtgever én aan jou als deelnemer verzonden. 

 • Minstens 2 weken vantevoren ontvang je de voorbereidende opdrachten. 

 • Zorg dat je je tijdig opgeeft. 

Meld je hier aan.

Verlenging geschiedt per kalenderjaar. Als je als MediaCoach dit kalenderjaar bent afgestudeerd, geldt voor jou dat je het volgend kalenderjaar terugkomt. Deelname om het certificaat jaarlijks te verlengen gebeurt door deelname in het najaar (regionaal), en het voorjaar (congresdagen).  

Verlengingingscertificaat per kalenderjaar

Als je deelneemt aan het volledige terugkomprogramma per kalenderjaar, dus het voorjaar en het najaar, ontvang je jouw officiele verlengingscertificaat Nationaal MediaCoach na jouw 2e terugkombijeenkomst. 

Programma

In het voorjaar zijn er diverse data van terugkomdagen waaronde het congres. Het thema is bij elke voorjaarsterugkomdag (de Mediawijsheid Congres Dagen) hetzelfde.

Tijdens het najaar, worden bij de regionale terugkomprogramma 5 mediawijsheid-thema's behandeld (de Mediawijsheid Trend Dagen).

Zie ook de LinkedIn groep voor gecertificeerde Nationaal MediaCoaches.

Ook toegankelijk voor SIOB MediaCoaches

Het Nationaal MediaCoach terugkomprogramma is óók toegankelijk voor SIOB gecertificeerde MediaCoaches. Hierdoor ontstaat er een nauwe samenwerking tussen alle professionele MediaCoaches werkzaam in de bibliotheken. De Academie heeft hiertoe besloten na vragen door SIOB MediaCoaches.  

Ben je als MediaCoach óók middels een andere opleiding bij de Academie gecertificeerd?: zoals tot Anti Pest Coordinator? 

Voor de Nationaal MediaCoaches die ook een andere opleiding hebben gevolgd geldt het volgende. Je hoeft slechts 2 keer per kalenderjaar terug te komen voor deskundigheidsbevordering en verlenging van jouw certificaten. Kies uit de verschillende data (in najaar en voorjaar) voor de terugkombijeenkomsten, zie www.mediaenmaatschappij.nl.
 
Sinds de Corona lockdowns wordt de Nationale Opleiding MediaCoach en het bijbehorende terugkomprogramma virtueel verzorgd. Hiervoor hebben we een online vakdidactiek ontwikkeld waarbij verdieping en activering voorop staan. De deelnemers van de virtuele opleidingen waarderen de aanpak zeer en benoemen vele voordelen.