Terugkomprogramma Nationale Opleiding MediaCoach

DSC01979Opnieuw staan we garant voor een activerende en verdiepende virtuele bijeenkomsten, via online didactiek. Uit de evaluaties blijkt dat we al vanaf 2021 hierin meer dan geslaagd zijn: dank voor jullie respons! Wil je de achtergronden weten waarom de NOMC geheel virtueel is, scroll naar onderen. We hebben alle achtergronden, gebaseerd op de evaluaties en afwegingen, uiteengezet.

Programma, terugkomdagen: 2 maal per kalenderjaar (voorjaar en najaar) neem je deel. De kosten per terugkomdag bedragen: E 169,50.  

Voorwaarde voor verlenging van jouw officiele Nationaal MediaCoach certificaat. Je neemt deel aan 1 voorjaarsbijeenkomst en 1 najaarsbijeenkomst, per kalenderjaar. 

 • Voorjaar: de Nationale Mediawijsheid Congresdagen
 • Congresthema: veraieert ieder jaar en wordt tijdig bekendgemaakt 
 • Najaar: regionaal, de Nationale Mediawijsheid Trenddagen 
 • Het programma van deze najaarsbijeenkomsten is altijd na de zomervakantie bekend.
 • Je kunt kiezen het offline of online bijwonen, zie de paarse link rechts op de site.
 • Online vakdidactiek: verdieping en activering 
 • De virtuele bijeenkomsten zullen via online vakdidactiek worden aangeboden. Let wel: de bijeenkomsten zijn géén online vergadering maar een verdiepende meeting waar je deskundigheidsbevordering krijgt. 
 • Activering: door voobereiding door de deelnemers, quizzen, polls, interactieve en vakgroep-opdrachten, kijkopdrachten bij video's, betrokken docenten en sprekers. 
 • Elke online bijeenkomst bestaat uit maximaal 35 deelnemers. Uitzondering qua aantallen is de fysieke terugkomdag die altijd in Utrecht plaatsvindt in de Aristo zalen.
 • Na elke bijeenkomst wordt je gevraagd het online evaluatie formulier (waarbij je aangeeft hoe je de nieuwe vakkennis vertaalt voor jouw vakgebied) in te vullen die we gebruiken als input en feed forward, geheel volgens de NRTO en CRKBO richtlijnen. 
 • Bereid je goed voor: bekijk de literatuur, voer de opdrachten uit, bekijk de documentaires met begeleidende kijkopdrachten. 
 • Na aanmelding krijg je de bevestigingsmail. Jouw factuur geldt als bevestiging van deelname, deze wordt aan jouw betalende opdrachtgever én aan jou als deelnemer verzonden. 
 • Minstens 2 weken vantevoren ontvang je de voorbereidende opdrachten. 
 • Zorg dat je je tijdig opgeeft. 

Aanmelden. Administratie, Verlenging van het certificaat

Meld je hier aan.

Betaalt jouw opdrachtgever de bijeenkomst? De factuur geldt als jouw bevestiging van inschrijving en deelname. Check dus altijd bij jouw administratie of de opgave via de factuur is bevestigd, hoewel we altijd een cc van deze bevestiging aan jou zenden. Voor opgave, certificaten en andere administratieve vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Inhoud bijeenkomst 

Heb je hier vragen over, contact Bamber Delver via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verlenging geschiedt per kalenderjaar. Als je als MediaCoach dit kalenderjaar bent afgestudeerd, geldt voor jou dat je het volgend kalenderjaar terug komt. Deelname om het certificaat jaarlijks te verlengen gebeurt door deelname in het najaar (regionaal), en het voorjaar (congresdagen).  

Verlengingingscertificaat per kalenderjaar

Als je deelneemt aan het volledige terugkomprogramma per kalenderjaar, dus het najaar en het voorjaar, ontvang je jouw officiele verlengingscertificaat Nationaal MediaCoach na jouw 2e terugkombijeenkomst. Per terugkomdag zijn de kosten E 169,50 

Programma

Tijdens het najaar, worden bij de regionale terugkomprogramma 5 mediawijsheid-thema's behandeld (de Mediawijsheid Trend Dagen).

In het voorjaar zijn er diverse data van terugkomdagen waaronde het congres. Het thema is bij elke voorjaarsterugkomdag (de Mediawijsheid Congres Dagen) hetzelfde.

Voordat elke terugkomdag plaatsvindt krijgen de deelnemers per locatie informatie over 2 van deze 5 thema's, zodat men zich alvast op de bijeenkomst voorbereidt. Deze voorbereidingen zijn noodzakelijk zo effectief mogelijk aan de dag deel te kunnen nemen. De trends en thema's worden op praktische wijze behandeld, waarbij de deelnemende MediaCoaches aan hun eigen vaktafels zitten om de trends en  thema's voor het eigen vakgebied door te nemen en voor de eigen doelgroep toe te passen. 

Na de voorjaarsterugkomdag ontvangen de deelnemers bij afloop de officiele verlenging van het Nationaal MediaCoach certificaat. Na elke terugkomdag wordt de presentatie aan hen via mail verzonden. Als het volledige terugkomprogramma wordt afgesloten worden de presentaties en verdere literatuur op deze website geplaatst. Neem je virtueel deel, dan krijg je het certiticaat toegestuurd. We hnateren altijd een kalednerjaar voor certificering. 

Zie ook de LinkedIn groep voor gecertificeerde Nationaal MediaCoaches.

Deelname aan 2 terugkombijeenkomsten per kalenderjaar geeft recht op de jaarlijkse verlenging van het officiële certificaat Nationaal MediaCoach. Het terugkomprogramma garandeert actieve, up-to-date en goed gekwalificeerde Nationale MediaCoaches. 

Ook toegankelijk voor SIOB MediaCoaches

Het Nationaal MediaCoach terugkomprogramma is óók toegankelijk voor SIOB gecertificeerde MediaCoaches. Hierdoor ontstaat er een nauwe samenwerking tussen alle professionele MediaCoaches werkzaam in de bibliotheken. De Academie heeft hiertoe besloten na vragen door SIOB MediaCoaches.  

Ben je als MediaCoach óók middels een andere opleiding bij de Academie gecertificeerd?: zoals tot Anti Pest Coordinator of Social Media Professional? 

Voor de Nationaal MediaCoaches die ook een andere opleiding hebben gevolgd geldt het volgende. Je hoeft slechts 2 keer per kalenderjaar terug te komen voor deskundigheidsbevordering en verlenging van jouw certificaten. Kies uit de verschillende data (in najaar en voorjaar) voor de terugkombijeenkomsten, zie www.mediaenmaatschappij.nl
 
Zolang je halfjaarlijks terugkomt, blijven al deze certificaten namens de Academie geldig. Informatie nodig? Bel of mail ons gerust! 

Afmeldingen terugkomprogramma

Afmeldingen moeten worden gedaan via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefoon ( 072 - 888 7 222). We verwijzen je naar de opleidingsvoorwaarden op deze website (onderaan) en op de aanmeldwebsite: www.mediaenmaatschappij.nl 

Inhoud terugkomprogramma: actualiteit

Een terugkombijeenkomst bestaat altijd uit actuele thema's, die de expertise en het anticiperend vermogen van de Nationale MediaCoaches vergroten. De NOMC selecteert de thema’s aan de hand van de vereiste nieuwe kennis, die Nationaal MediaCoaches nodig hebben in de praktijk. Actualiteiten spelen hierbij altijd een grote rol. De thema’s vallen binnen het Europese kader van het Life Long Learning programma van het EU Leonardo Da Vinci Fonds. De Nationale Opleiding MediaCoach wordt ondersteund door de Europese Commissie.  

Meer informatie nodig?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Telefoon: 072 – 888 7 222 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (Bamber Delver)

De Nationale Opleiding MediaCoach, voortaan geheel virtueel

Sinds de Corona lockdowns wordt de Nationale Opleiding MediaCoach en het bijbehorende terugkomprogramma virtueel verzorgd. Hiervoor hebben we een online vakdidactiek ontwikkeld waarbij verdieping en activering voorop staan. De deelnemers van de virtuele opleidingen waarderen de aanpak zeer en benoemen vele voordelen:

Praktische voordelen:

 • Reistijd- en kostenbesparing: geen reistijd en geen reiskosten meer.
 • Tijdbesparing: het uitroosteren/voor anderen afwezig zijn is minimaal, dit geldt zowel professioneel als privé.
 • Flexibiliteit bij tijdindeling: de deelnemers kunnen beter privé- en werkactiviteiten combineren.
 • Toegankelijk en laagdrempelig: Omdat het niet langer uitmaakt wáár men zich bevindt is de opleiding laagdrempeliger en toegankelijker dan ooit.
 • Toegankelijker voor ZZP ‘ers: juist ZZP’ers betalen de opleiding geheel zelf en wensen eerder een virtueel verzorgde opleiding vanwege de voornoemde argumenten (zij betalen immers ook alle reiskosten zelf).
 • Duurzaamheid: doordat het vervoer wegvalt wordt dit argument door vele deelnemers genoemd.
 • Internationalisatie: de Nationale Opleiding Media Coach maakt deel uit van een Europees programma, dat inhoudt dat ook internationale deelnemers meedoen: dit kan alleen maar online. In een van de opleidingen nam bijvoorbeeld een ict-team uit Curaçao deel.

Inhoudelijke voordelen:

 • Efficiëntie: de deelnemers blijken beter voorbereid en actiever de bijeenkomsten bij te wonen dan wanneer zij dit fysiek deden.
 • Interactiviteit: de deelnemers worden door de online vakdidactisch onderlegde docenten gestimuleerd om interactief bezig te zijn. De bijeenkomsten bestaan uit activerende opdrachten die in vakgroepen worden uitgevoerd.
 • Meer verdieping: de deelnemers waarderen dat het gehanteerde ‘Flipping The Classroom’-principe virtueel is doorgevoerd met teksten, opdrachten en video’s die men al voor de bijeenkomsten kan bekijken.
 • Begeleiding: elke student heeft recht op minstens 1 uur persoonlijke studiebegeleiding van de docent, hier wordt volop gebruik van gemaakt. Ook deze begeleiding is virtueel.
 • Examenresultaten: de deelnemers blijken beter te scoren bij het virtuele examen dan bij het fysieke examen. Als belangrijkste reden wordt door de deelnemers genoemd: het examen maken in de eigen omgeving in plaats van in een examenlokaal (minder stress).