Nationale Opleiding MediaCoach JeugdzorgNAM logo rooddonker

Klik hier voor de studiewijzer.

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij en het Nationaal Zorg College biedenvanaf heden de Nationale Opleiding MediaCoach Jeugdzorg aan, speciaal ontwikkeld voor professionals werkzaam in de jeugdzorg. De MediaCoach Jeugdzorg kent de nieuwe mediacomponenten van bekende zorgthema’s en is in staat om de mediawijsheid van jeugd en collega’s te verbeteren.

De opleiding
nzco.fw

De opleiding tot Nationaal MediaCoach Jeugdzorg duurt 3 maanden en bestaat uit 10 sessies, waarbij theorie en praktijk op inspirerende wijze met elkaar worden verbonden. De opleiding wordt afgesloten met een examen, bestaande uit een theoretisch gedeelte en een praktijkopdracht. De geslaagde deelnemers ontvangen het officiële certificaat Nationaal MediaCoach Jeugdzorg.  Na het volgen van de opleiding wordt u op continue basis bijgeschoold door middel van een besloten website. Voor een jaarlijkse verlenging van het certificaat woont u tenminste 2 terugkomdagen per jaar bij, inclusief het jaarlijkse Nationaal Mediawijsheid Congres. Voor deze opleiding geldt een gewenste vooropleiding op hbo-of op mbo-niveau met minimaal 3 jaar werkervaring. Daarnaast dienen de eigen mediavaardigheden redelijk te zijn.

Het curriculum van de opleiding is samengesteld in samenwerking met een Adviesraad van 12 professionals uit de jeugdzorg. Deze Adviesraad bestaat uit:

1.            Anniek Verhagen, projectleider Gay and School/APS

2.            Reinu de Raaf, Teammanager Halt Hollands Midden Haaglanden

3.            Wico Mulder, jeugdarts GGZ GGD Amsterdam

4.            Irene Muller, directeur Nationaal Zorg College 

5.            Ben Baan, , Hogeschooldocent/onderwijskundige Seminarium voor Orthopedagogiek/HU

6.            Enny Groenenberg, oud-maatschappelijk werkster intramurale gezondheidszorg Alkmaar

7.            Sonja Heijkamp, sociaal pedagogisch hulpverlener/maatschappelijk werker SGLVG, eigenaar van Twitter account @twulpverlener (‘de hulpverlener op Twitter’)

8.            Jolande Bisschop. Hogeschooldocent Seminarium voor Orthopedagogiek/HU

9.            Kristian Harmelink, schoolwijkagent, docent sociale media in het onderwijs

10.          Mina Ouaouirst, zelfstandig gecertificeerd Nationaal MediaCoach, workshopdocent audiovisuele vorming. Filmmaker van o.a. de documentaire Ghetto Girls (2006) welke op het Filmfrontfestival (2008) de eerste prijs won in de categorie documentaire

11.          Emiel van Beers, docent HBO-SPH AudioVisuele Vorming, gecertificeerd Nationaal MediaCoach, regionaal medewerker Europa KinderHulp

12.          Sandra Vervoort, Medewerker O&T, coördinator stagebureau Spirit! Jeugdzorg Amsterdam

Achtergronden van mediawijsheid en de Nationaal MediaCoach

De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegenomen. De maatschappelijke discussie over dit thema laat de zorg zien van overheid en opvoeders over de eventueel schadelijke effecten van de media en over de gebrekkige begeleiding die de jeugd op dit vlak krijgt in Nederland. Zowel het onderwijs als ouders achten het wenselijk de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren.

Wat is Mediawijsheid?

Al in juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het rapport `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad vermeldt dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid: 'het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld'. Het gaat dus niet om het af- of beschermen van kinderen voor negatieve invloeden, maar om hen te leren hoe met de media om te gaan. De Raad voor Cultuur geeft in het rapport het advies om het thema ‘media’ een plek te geven in het onderwijs. Zij raadt aan mediacoaches op te leiden en aan te stellen, zodat het onderwerp op de agenda van scholen komt. Voor meer informatie zie: www.cultuur.nl 

Wat doet de Nationaal MediaCoach?

De Nationaal MediaCoach is verantwoordelijk voor het initiëren van mediaprojecten al dan niet in samenwerking met externe partijen. Projecten kunnen uiteenlopen van het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden die zij zich zelf in groepsverband of individueel (bijv. in de mediatheek) aanleren, jongeren betrekken bij het mediabeleid, het opstellen van een mediaprotocol (internet en mobiele telefonie), het organiseren van ouderavonden en themaweken, coördineren van binnenkomend lesmateriaal, het afhandelen van mediagerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving, het inschakelen van hulpinstanties, het continue informeren van collega’s over mediaontwikkelingen. Op verzoek van jeugdzorgorganisaties en jeugdzorgwerkers bieden Nationale Academie voor Media & Maatschappij en het Nationaal Zorg College bieden vanaf heden de specifieke Nationale Opleiding MediaCoach Jeugdzorg aan, speciaal ontwikkeld voor professionals werkzaam in de jeugdzorg. De mediacoach jeugdzorg kent de nieuwe mediacomponenten van bekende zorgthema’s en is in staat om de mediawijsheid van jeugd en collega’s te verbeteren.

De Nationale Opleiding MediaCoach

In 2005 heeft de Raad voor Cultuur het advies ‘Mediawijsheid, op weg naar nieuw burgerschap’ uitgebracht aan de Tweede Kamer. Daarin adviseert de Raad om in Nederland MediaCoaches op te leiden met als doel het verbeteren van de mediawijsheid van de jeugd. Naar aanleiding van dit advies is in 2006 op initiatief van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij een expertisegroep samengesteld, die het curriculum van de reguliere Nationale Opleiding MediaCoach heeft opgesteld. Op dit moment zijn er al meer dan 850 Nationaal MediaCoaches opgeleid in het onderwijs, bibliotheek/mediatheek, media en diverse jeugdinstanties. Voor de Nationale Opleiding MediaCoach Jeugdzorg is een aparte adviesraad samengesteld.

De  Nationale Opleiding MediaCoach Jeugdzorg

De Nationale Opleiding MediaCoach Jeugdzorg is een post-HBO opleiding, die wordt georganiseerd door de non-profit Nationale Academie voor Media & Maatschappij en het Nationaal Zorg College met als doelstelling het verbeteren van de mediawijsheid van professionals die in hun eigen werkomgeving met jeugd in aanraking komen. Mediawijsheid is de combinatie van kennis, vaardigheden en mentaliteit die mensen nodig hebben om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in deze fundamenteel gemedialiseerde wereld. De Europese Commissie ondersteunt de opleiding vanuit het Leonardo Da Vinci fonds met als doel het aanbieden van professionele en innovatieve beroepstrainingen, die deelnemers van hoogwaardige kennis, vaardigheden en kwalificaties voorzien.

Studenten aan de Nationale Opleiding MediaCoach Jeugdzorgfototd11

De opleiding is gericht op mensen die werkzaam zijn of willen zijn jeugdzorg of –hulpverlening, ook zelfstandigen die met (de doelgroep) jeugdzorg werken zijn meer dan welkom. De opleiding is maatschappelijk breed georiënteerd en kent belangrijke mediagerelateerde thema’s (zie ook de studiewijzer). Na de start van de opleiding krijgen aspirant Nationaal MediaCoaches Jeugdzorg een eigen profiel dat toegang biedt tot het besloten deel van de website van de opleiding, waar zij een schat aan actuele informatie, materiaal en adviezen kunnen vinden en waar zij in contact kunnen komen met collega MediaCoaches uit heel Nederland. Ook kunnen zij vanaf dat moment deelnemen aan de landelijke projecten die regelmatig voor Nationaal MediaCoaches worden georganiseerd. Zie ook www.mediacoachinbeeld.nl waar gecertificeerde MediaCoaches met elkaar in contact zijn en voor organisaties allerlei projecten aanbieden.

Opleidingsprogramma, kosten en data

De Nationale Opleiding MediaCoach duurt 5 dagen, bestaat uit 10 sessies en vindt plaats op een centrale locatie in Nederland, meestal in Utrecht. Tevens kan deze de opleiding op locatie worden georganiseerd op uitnodiging van verschillende (koepel)organisaties. Het programma wordt daarbij op aanvraag aangepast aan specifieke doelgroepen. Kosten voor deelname zijn vastgesteld op 1.695 euro per persoon (BTW vrij), inclusief studiematerialen, examen en certificaat, maar exclusief de boeken op de verplichte literatuurlijst. Deze literatuurlijst komt op ongeveer 65,00 euro.

Praktische gegevens

Deze opleiding verzorgen wij uitsluitend op aanvraag en op uw locatie.

Jaarlijks terugkomprogramma

Gezien de snelle mediaontwikkelingen is er gezorgd voor continu bijscholing van alle gecertificeerde Nationaal MediaCoaches. Nationaal MediaCoaches nemen dan ook deel aan een jaarlijks terugkomprogramma, dat recht geeft op jaarlijkse verlenging van het certificaat. Het terugkomprogramma bestaat uit het landelijke Nationaal MediaCoach Wijsheid in het voorjaar (altijd de laatste woensdag van maart), als alternatief voor MediaCoaches die niet bij het congeres aanwezig kunnen zijn een tweetal terugkomdagen in het voorjaar. In het najaar worden er regionale terugkomdagen georganiseerd welke in de maanden oktober en november plaatsvinden.

Certificaat Nationaal MediaCoach Jeugdzorg

Het programma wordt afgesloten met een examen dat wanneer het succesvol wordt afgerond, recht geeft op het officiële Nationaal MediaCoach Jeugdzorg Certificaat. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel. Ook mag de instelling het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid voeren, aangezien bij de instelling een gecertificeerd MediaCoach werkzaam is.keurmerk.fw

Studiebelasting

Studenten aan de Nationale Opleiding MediaCoach Jeudgzorg besteden gemiddeld tussen de 5 en 7 uur per week aan lezen, studeren en het maken van thuisopdrachten. Tijdens de opleiding wordt door de studenten thuis gewerkt aan het opstellen van een professioneel ‘beleidsplan mediawijsheid’, waarmee zij na de opleiding direct aan de slag kunnen in de praktijk.

Voelt u ervoor zich te specialiseren als Nationaal MediaCoach Jeugdzorg?

Deze opleiding verzorgen wij uitsluitend op aanvraag en op uw locatie.

Klik hier voor de opleidingsvoorwaarden.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Vestigingsadres: Wildenborch 31, 1082 KB Amsterdam

Telefoon: 072 - 888 7 222

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.mediaenmaatschappij.nl / www.nzco.nl