Studiewijzer

Wilt u uitgebreide informatie over de opleiding, kosten, voorwaarden, certificering en inhoudelijke opzet?

Opleidingsdata en -tijden

De opleiding start jaarlijks in januari, maart en september. Er zijn zowel middag- als avondopleidingen.

Direct inschrijven

Wilt u direct inschrijven voor de Nationale Opleiding MediaCoach? Dat kan direct via het online inschrijfformulier.

De Nationale Opleiding MediaCoach, geheel virtueel.

De Nationale Opleiding MediaCoach wordt virtueel verzorgd. Hiervoor hebben we een online vakdidactiek ontwikkeld waarbij verdieping en activering voorop staan. De deelnemers van de virtuele opleidingen waarderen de aanpak zeer en benoemen vele voordelen. Het terugkomprogramma, na certificatie, wordt hybride aangeboden. 

Praktische voordelen:

 • Reistijd- en kostenbesparing: geen reistijd en geen reiskosten meer.
 • Tijdbesparing: het uitroosteren/voor anderen afwezig zijn is minimaal, dit geldt zowel professioneel als privé.
 • Flexibiliteit bij tijdindeling: de deelnemers kunnen beter privé- en werkactiviteiten combineren.
 • Toegankelijk en laagdrempelig: Omdat het niet langer uitmaakt wáár men zich bevindt is de opleiding laagdrempeliger en toegankelijker dan ooit.
 • Toegankelijker voor ZZP ‘ers: juist ZZP’ers betalen de opleiding geheel zelf en wensen eerder een virtueel verzorgde opleiding vanwege de voornoemde argumenten (zij betalen immers ook alle reiskosten zelf).
 • Duurzaamheid: doordat het vervoer wegvalt wordt dit argument door vele deelnemers genoemd.
 • Internationalisatie: de Nationale Opleiding Media Coach maakt deel uit van een Europees programma, dat inhoudt dat ook internationale deelnemers meedoen: dit kan alleen maar online. In een van de opleidingen nam bijvoorbeeld een ict-team uit Curaçao deel.

Inhoudelijke voordelen:

 • Efficiëntie: de deelnemers blijken beter voorbereid en actiever de bijeenkomsten bij te wonen dan wanneer zij dit fysiek deden.
 • Interactiviteit: de deelnemers worden door de online vakdidactisch onderlegde docenten gestimuleerd om interactief bezig te zijn. De bijeenkomsten bestaan uit activerende opdrachten die in vakgroepen worden uitgevoerd.
 • Meer verdieping: de deelnemers waarderen dat het gehanteerde ‘Flipping The Classroom’-principe virtueel is doorgevoerd met teksten, opdrachten en video’s die men al voor de bijeenkomsten kan bekijken.
 • Begeleiding: elke student heeft recht op minstens 1 uur persoonlijke studiebegeleiding van de docent, hier wordt volop gebruik van gemaakt. Ook deze begeleiding is virtueel.
 • Examenresultaten: de deelnemers blijken beter te scoren bij het virtuele examen dan bij het fysieke examen. Als belangrijkste reden wordt door de deelnemers genoemd: het examen maken in de eigen omgeving in plaats van in een examenlokaal (minder stress).