nomclogo
er logo
lerarenregister
er logo

Registerleraar.nl

lerarenregister
Wat is Registerleraar.nl?

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door u te registreren als leraar laat u zien dat u bevoegd en bekwaam bent én dat u hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op uw professionaliteit en professionele ontwikkeling.

Professionele ontwikkeling

Onder professionele ontwikkeling verstaat het register de activiteiten die u doelbewust en doelgericht onderneemt om uw bekwaamheid als leraar op peil te houden en verder te ontwikkelen. Professionaliseringsactiviteiten kunnen zijn: opleidingen, cursussen, studiedagen, conferenties e.a.

De Nationale Opleiding MediaCoach

De Nationale Opleiding MediaCoach is gevalideerd door Registerleraar.nl onder activiteitennummer 7J6F6CwisN en levert deelnemers 121 RU (Register Uren) op. 

Terugkomdagen

De terugkomdagen zijn gevalideerd onder activiteitennummer: EhGlBno28N en levert deelnemers 7 RU (Register Uren) op. 

Nationaal Mediawijsheid Congres 

Hoewel een terugkomdag voor MediaCoaches, het congres kent een eigen activiteitennnummer: lLn2LSbaHaen levert deelnemers 6 RU (Register Uren) op. 

 
 • Sinds 2007 dé toonaangevende MediaCoach opleiding.
 • Innovatieve onderwijsmethode op basis van Flipping the Classroom principe.
 • Up-to-date via een professioneel terugkomprogramma, besloten website en eigen LinkedIn pagina.
 • Al meer dan 2400 Nationaal MediaCoaches zijn u voor gegaan: niet alleen in Nederland, ook Belgie, Sint Maarten en Curacao. 
 • Branche-erkende en door de Europese Commissie ondersteunde opleiding.
 • Veelzijdige studenten uit het onderwijs, bibliotheek, mediatheek, bedrijfsleven en jeugdhulpverlening.
 • In 3 maanden recht op Nationaal MediaCoach Certificaat en voor uw instelling het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid: klik hier voor de waarde van dit keurmerk.
 • De opleiding biedt u persoonlijke ontwikkeling, niet slechts de verbetering van uw digitale vaardigheden, en inzichten in de nieuwste toekomsttrends. 
 • Nieuwe carrièrekansen, ook als zelfstandig MediaCoach.
 • Actueel programma met ervaren docenten uit de praktijk.
 • Studenten worden automatisch lid van het Nationaal MediaCoach netwerk.
 • Recht op deelname landelijke Nationaal MediaCoachprojecten zoals het Nationaal Media Paspoort of de Ik ben Offline campagne met het ganzenbordspel!
 • Al tijdens de opleiding kennismaking met gratis lesmaterialen die meteen toepasbaar of desgewenst aanpasbaar zijn voor de eigen werkomgeving. Zie voor het overzicht van alle kosteloze materialen
 • Uw eigen profiel zodat eventuele opdrachtgevers u als MediaCoach kunnen inschakelen
 
De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is het opleidingsinstituut voor mediawijsheid aan professionals en staat geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO), na de audit uitgevoerd door een officiële instantie aangewezen door de Nederlandse overheid. Klik hier voor meer informatie over de CRKBO kwaliteitsregistratie.

Alle docenten aan de Nationale Academie voor Media en Maatschappij staan geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De Nationale Opleiding MediaCoach wordt ondersteund door de Europese Commissie, vanuit het Leonardo da Vinci fonds. Meer informatie over deze audit vindt u op: www.mediaenmaatschappij.nl