De Nationale Opleiding MediaCoach

In 2005 heeft de Raad voor Cultuur het advies ‘Mediawijsheid, op weg naar nieuw burgerschap’ uitgebracht aan de Tweede Kamer. Daarin adviseert de Raad om in Nederland MediaCoaches op te leiden met als doel het verbeteren van de mediawijsheid van de jeugd. Naar aanleiding van dit advies is in 2006 op initiatief van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij een expertisegroep samengesteld, die het curriculum van de Nationale Opleiding MediaCoach heeft opgesteld. Intussen wordt de opleiding ondersteund door de Europese Commissie vanuit het Leonardo Da Vinci fonds. Op dit moment zijn er al meer dan 2400 Nationaal MediaCoaches opgeleid in het onderwijs, bibliotheek/mediatheek, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, media en overige jeugdinstanties.