Wat is Mediawijsheid?

Al in juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het rapport `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad vermeldt dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid: 'het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld'. Het gaat dus niet om het af- of beschermen van kinderen voor negatieve invloeden, maar om hen te leren hoe met de media om te gaan. De Raad voor Cultuur geeft in het rapport het advies om het thema ‘media’ een plek te geven in het onderwijs. Zij raadt aan mediacoaches op te leiden en aan te stellen, zodat het onderwerp op de agenda van scholen komt. Voor meer informatie zie: www.cultuur.nl  

Daarnaast presenteerde MarketResponse in januari 2006 een onderzoek waaruit bleek dat 80% van ouders in Nederland opvoeding in mediagebruik nodig acht om kinderen te beschermen tegen ongewenste invloeden. 65% van de ouders ondersteunt het idee voor een schoolvak waarin kinderen leren omgaan met media en reclame. Voor meer informatie: www.marketresponse.nl