NRTO
De Nationale Opleiding MediaCoach is initiatief van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, een project van Stichting Reklame Rakkers.
 
Stichting Reklame Rakkers is lid van de Nederlande Raad voor Training en Opleiding. Dit houdt in dat zij de voorwaarden en de gedragscode van het NRTO hanteert.
 
 
Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit, de Nationale Academie voor Media en Maatschappij bezit het NRTO-keurmerk.

NRTO_keurmerk.pngDit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat de Nationale Academie voor Media en Maatschappij voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie onder deze pagina.